Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech - interpretacja

Geneza utworu„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” Józefa Wybickiego, obecnie znana jako  „Mazurek Dąbrowskiego”, powstała w 1797 roku w Reggio, a jej geneza była związana z powołaniem do życia Legionów Polskich we Włoszech. Nie wiadomo, kto skomponował melodię do
Interpretacja utworuNajważniejszym przesłaniem „Pieśni Legionów” jest optymistyczna idea, zgodnie z którą Polska istnieje dopóty, dopóki istnieje wspólnota ludzi, którzy ją tworzą. Mamy tu zatem do czynienia z nowoczesną, romantyczną koncepcją narodu. Jeszcze w XVIII wieku uważano bowiem, że naród jest tożsamy z konkretnym państwem, co oznaczało, że jeśli państwo (tak jak Polska) zniknie z mapy, przestaje egzystować również naród. Kolejną ideą romantyczną jest tu również zapowiedź walki o odzyskanie ojczyzny. Ponadto „Pieśń Legionów” pokazuje możliwość połączenia Polaków w kraju z emigracją („z ziemi włoskiej do Polski”).

Bardzo ważną rolę w „Mazurku Dąbrowskiego” pełni odwołanie do tradycji narodowej i wielkich autorytetów. Wśród nich są hetman Stefan Czarniecki, wielki bohater z czasów potopu szwedzkiego oraz Napoleon Bonaparte. Bonaparte jest tu alegorią zwycięstwa, walki i nadziei Polaków na odzyskanie wolności.

Obecność zbiorowego podmiotu w
Analiza utworu„Pieśń Legionów” składa się z kilku zwrotek i wyrazistego refrenowego powtórzenia „Jeszcze Polska nie zginęła,/póki my żyjemy..”. Podmiotem utworu jest zbiorowość, niejako cały polski naród. Tekst operuje bardzo prostym, zrozumiałym językiem. Na poziomie stylistycznym uwagę zwracają wyraziste porównania, np. „Jak Czarniecki do Poznania (…)”. Dominują zdania deklaratywne odnoszące